Projekce

Projekce

Realizace

Realizace

Následná péče

Následná péče

Dotační poradenství

Dotační poradenství

Projekce

Náš ateliér se zabývá zahradní a krajinářskou architekturou. Řešíme projekty zahrad, parků, zeleně sídel a krajiny. Zakládáme si na spolupráci s dalšími odborníky, předními architektonickými ateliéry a zručnými řemeslníky. Vždy nabízíme komplexní přístup, detailní a kreativní řešení.

Realizace

Realizujeme výsadby zeleně zahrad, intravilánu a krajiny měst a obcí, provádíme pěstební činnosti v lese. Tvoříme prostředí, kde je lidem dobře, kde odpočívají a tráví volný čas.
Výsledek naší práce je vidět, je hmatatelný a dále se rozvíjí. 

Následná a rozvojová péče

Poskytujeme komplexní, profesionální údržbu a následnou a rozvojovou péči o zahrady, městskou a krajinnou zeleň.
Víme, jaké jsou potřeby rostlin. Následnou a rozvojovou péči provádíme ekologicky šetrně. 

Dotační poradenství

Pomáháme se zajištěním finančních zdrojů z různých dotačních titulů, doporučíme vhodné dotační výzvy a pomůžeme se zajištěním komplexního dotačního managementu. 

Dotační programy umožňují získat peníze na regeneraci a výsadbu veřejné zeleně ve městě (ošetření stávající zeleně, výsadba stromů a keřů, propustné zpevněné plochy, drobné vodní prvky a v omezené míře mobiliář, ...) a zakládání a regeneraci krajinné zeleně (ošetření stávající zeleně, výsadba původních druhů stromů a keřů, založení květnatých trávníků, zadržení a zasakování vody v krajině, na vytváření tůní, mokřadů, jezírek a průlehů).