Realizace

Poskytujeme komplexní služby v pěstební činnosti vlastníkům a nájemcům lesních porostů.

Realizujeme zakázky na lesních majetcích v regionu a okolí. Jsme držiteli licence, která nás opravňuje uvádět do oběhu reprodukční materiál lesních dřevin určených k obnově lesa. Svými kapacitami jsme schopni zrealizovat práce v celém rozsahu pěstební činnosti od přípravy ploch přes obnovu lesa až po první výchovné zásahy.

V rámci pěstební činnosti nabízíme:
  • obnovu lesa zalesněním (včetně dodání sadebního materiálu)
  • přípravu ploch k zalesnění (úklid klestu, drcení ploch, chemická příprava ploch)
  • ochranu proti buřeni chemicky (postřik herbicidy) a mechanicky (ožínání a výsek nežádoucích dřevin)
  • výchovné zásahy (prořezávky, rozčleňovací linky, čistky, prostřihávky)
  • chemickou ochranu kultur proti biotickým škůdcům (postřik proti klikorohu, nátěr kultur proti okusu zvěří)
  • stavbu oplocenek a individuálních ochran