Realizace • Lesy

Jarní zalesňování v Rožnově

Předmět realizace

Obnova zalesnění

Lokace

Rožnov pod Radhoštěm

Napravujeme škody způsobené kůrovcovou kalamitou v Beskydech. V letech 2016-2020 jsme vysadili téměř 6 miliónů ks sazenic. Na vysázených porostech jsme prováděli jejich chemickou i mechanickou ochranu proti buřeni, chemickou ochranu proti biotickým škůdcům a další pěstební práce.

Lesy obnovujeme původní druhovou skladbou složenou z buku lesního, dubu zimního, borovice lesní, jilmu horského, jedle bělokoré, lípy malolisté, třešně a jeřábu ptačího.