Realizace • Lesy

Jarní zalesňování v Rožnově

Předmět realizace

Obnova zalesnění

Lokace

Rožnov pod Radhoštěm

Napravujeme škody způsobené kůrovcovou kalamitou v Beskydech. Na podzim 2019 a v roce 2020 jsme zasadili přes 1 000 000 sazenic. Lesy obnovujeme původní druhovou skladbou složenou z buku lesního, dubu zimního, borovice lesní, jilmu horského, jedle bělokoré, lípy malolisté, třešně a jeřábu ptačího.