Realizace • Lesy

Městské lesy Havlíčkův Brod

Předmět realizace

Pěstební práce

Lokace

Havlíčkův Brod

V lesních porostech jsme prováděli pěstební práce mechanickou a chemickou přípravou ploch a úklid ploch před zalesnění, s následnou sadbou odrostků a poloodrostků, včetně dodávky sadebního materiálu. Byla provedena individuální ochrana odrostků a poloodrostků i včetně chemické ochrany mladých lesních porostů.