Realizace • Lesy

Pěstební práce v lesních porostech ve správě LS Telč a LS Pelhřimov

Předmět realizace

Porosty zasaženy kůrovcovou kalamitou

Lokace

Revíry Řásná, Horní Dubenky, Aleje, Bozděchov

V lesních porostech zasažených kůrovcovou kalamitou provádíme pěstební práce (přípravu ploch k zalesnění, výsadbu sazenic, chemickou a mechanickou ochranu lesa proti buřeni, chemickou ochranu kultur proti biotickým škůdcům, prořezávky, stavbu oplocenek).

V roce 2020 jsme zasadili téměř 650 000 ks sazenic, postavili 34 km oplocenek.