Realizace • Následná péče • Lesy

Založení lesních společenstev na revíru LUH

Předmět realizace

Zalesnění

Lokace

Vnorovy, Strážnice

V ptačí oblasti na třech lokalitách jsme zalesnili bezlesí a ornou půdu v EVL o celkové výměře 5,29 ha. K výsadbě byly použita původní dřevinná skladba s převahou dubu letního, přimíšené dřeviny lípy, třešně a jilmu.

Nedílnou součástí bylo zabezpečit plochy oplocením proti škodám zvěří a dále nás čeká pětiletá následná péče vyžínáním.