Realizace • Město

Zeleň kruhových objezdů

Předmět realizace

Realizace veřejné zeleně

Lokace

Uherské Hradiště

Zeleň kruhových objezdů je specifickým typem veřejné zeleně, který leží často na okraji zájmu, přesto však má svoji nezastupitelnou roli. Vnáší barevnost a pohyb do převážně zpevněných ploch, má částečně vliv na omezení prašnosti prostoru a zlepšení mikroklimatu a pozitivně působí na psychiku. Precizní provedení výsadeb se odráží v nižší náročnosti na údržbu, bohatém kvetení trvalek a v celkovém obrazu výsadeb.