Aktuálně

Cena za Krajinu 2021

20. ledna 2022

Hlasujte o Cenu veřejnosti

Vždy nás potěší, když se zrealizovaný projekt uchází o nějaký titul. Nyní se jedná o Cenu za krajinu roku 2021 pro projekt Založení vybraných krajinných prvků v Kostelci u Kyjova. Odborná porota vybrala deset projektů, které pomáhají adaptovat krajinu na změnu klimatu, podporují biodiverzitu a schopnost zadržet vodu v krajině.

Podpořte svým hlasem tento projekt: https://cenazakrajinu.cz/project/obec-kostelec/ 

Autor projektu: Atregia s.r.o.

Zhotovitel: FLORSTYL s.r.o.