Realizace • Následná péče • Krajina

Založení větrolamů

Předmět realizace

Založení větrolamů

Lokace

Nivnice

Realizace výsadby větrolamů na bývalé orné půdě měla za cíl zejména snížit prašnost, chránit obec před účinky větrných erozí a posílit funkčnost vybraných součástí ÚSES obnovou ekosystémů.


Z důvodu nutnosti ochrany výsadeb proti okusu byla celá plocha opatřena dočasným drátěným lesnickým oplocením s bránou pro vstup.