Realizace • Následná péče • Krajina

Zakládání prvku ÚSES v Uherském Hradišti

Předmět realizace

Protierozní opatření

Lokace

k. ú. Jarošov

Realizací vznikly na daném území nové interakční prvky a protierozní opatření, která budou působit jako stabilizační část krajiny. Byly vysazeny ovocné a neovocné stromy, odrostky, keře a v neposlední řadě založení trávníku.