ZAHRADA U STARÉHO OŘECHU

Projekt soukromé zahrady


Zahrada vymezená cihlovou zdí je ve své podstatě rozšířením obytné plochy domu. Nabízí slunné i stinné partie, vodní plochu i volnou plochu trávníku. Terasa u domu je v přímém dotyku s vodní hladinou, ve které se odráží nebe i koruny stromů.