ZAHRADA SE SOCHOU

Projekt soukromé zahrady.

Rozsáhlý pozemek je vždy výzvou a limitou zároveň. Zahrada měla již své založené části, a proto byla rekonstrukce etapizována na několik let. Původní části prochází zásadními úpravami a jsou opticky a funkčně propojeny v jeden logický celek. Zahrada nabízí volnost a možnost výběru zákoutí se specifickou atmosférou.