Projekce • Zahrada

Zahrada nad přehradou

Předmět realizace

Výhled do krajiny

Půdorys domu má jednoduché pravoúhlé tvary, které se svou orientací velké části oken otevírají výhledy do krajiny. Z myšlenky propojení zahrady s krajinou vychází i členění zahrady. Zároveň bylo třeba brát ohled na požadavek soukromí a odclonit pohledy z ulice i od sousedů. Ústředním motivem setkávání rodiny i přátel se stává symbol kruhu, který se v zahradě několikrát opakuje na místech s podobnou náplní.

Na terase je reprezentován zahloubeným posezením, v měkkém zálivu obvodového záhonu se pak ukrývá kruhové ohniště s kovovou mísou a masivními lavicemi, dále v intimním zákoutí pod ochranou keřové výsadby a břízy je situována kruhová venkovní postel pro neformální odpočinek.

Na terasu navazuje trvalkový záhon ukončený kamennou opěrnou zdí, která poskytuje pocit bezpečí a vytváří zázemí pro vyvýšené zeleninové záhony, zahradní sprchu i multifunkční pergolu z masivních dřevěných trámů. Zídka uzavírá rovinatý trávník navazující na terasu, zároveň také rozděluje terén na dvě různé úrovně. Z jemných linek obvodového keřového lemu vyčnívají po obou stranách domu dominantní platany, jeho majestátní ochránci.