Realizace • Následná péče • Krajina

Výsadba stromořadí, keřů, založení květnaté louky

Předmět realizace

Výsadba stromořadí, keřů, založení květnaté louky

Lokace

Uherské Hradiště

V rámci realizace jsme vysadili ovocné stromy, keře, stromořadí dubů, habrů, jeřábů a založili jsme květnatou louku.


Díky tomu lze očekávat významný přínos pro posílení ekologické stability a zvýšení biodiverzity na agrární krajině. Ta byla značně poznamenaná moderní technikou, způsobem obděláváním a velkým množstvím chemikálií, které pak potlačily většinu původních druhů zdejší krajiny. Založením interakčních prvků došlo k reintrodukci původních rostlinných druhů do krajiny, což umožní jejich přežití a rozmnožování.