Projekce • Dotační poradenství • Krajina

Výsadba prvků ÚSES ve Slavkově u Uherského Brodu

Předmět realizace

Revitalizace krajinné zeleně

Lokace

Slavkov u Uherského Brodu

Projekt řeší celkem čtyři plochy v katastrálním území obce Slavkov, které mají předpoklad k tomu, aby vytvořily území s pestrou druhovou skladbou, různými typy biotopů a přirozenou vegetací charakteristickou pro danou oblast.

V jednotlivých plochách je navržena mozaika plošných stromových výsadeb se světlinami, solitérními stromy, skupinami stromů či keři i otevřenější prostory bez dřevinné vegetace. Vzniká tak široká škála biotopů, která vybízí k osídlení různými organismy – hmyzem, ptáky, drobnými obratlovci, … Samozřejmostí je použití domácích druhů dřevin – dubů, jilmů, lip, jeřábů a dalších a také původních odrůd ovocných stromů.