VEŘEJNÝ PROSTOR KUNOVICE

centrum městské části

Cílem studie je vytvořit centrum nové městské části, prostor zaměřený na všechny věkové skupiny, které se zde mohou setkávat a trávit volný čas, prostor pro každodenní aktivní i pasivní rekreaci. Koncepci parku dominuje jednoduchost a přehlednost, která zároveň zajistí pocit bezpečí.

Park je protnut centrálním mlatovým chodníkem, podél kterého jsou umístěna hlavní centra aktivit - kruhová lavička pod stromem na křížení cest, workoutové hřiště, pergola s posezením a dětské hřiště. Řazení jednotlivých částí zajistí pocitové oddělení ploch, přesto ale díky jejich blízkosti umožní vzájemnou podporu probíhajících aktivit. K dalším prvkům vybavení parku patří lavičky, odpadkové koše, veřejné osvětlení, pítko umístěné pod pergolou, stůl s lavicemi a gril.

Zeleň doplňuje a podtrhuje celkové řešení prostoru. Park je vymezen okružní alejí vzrostlých stromů, solitérní stromy pak doplňují prostor uvnitř parku. V exponovaných místech jsou navrženy bohatě kvetoucí záhony, které přinesou oživení v průběhu celého roku