VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ V BUČOVICÍCH

Revitalizace náměstí

Předmětem studie je revitalizace stávajícího veřejného prostranství náměstí Svobody v Bučovicích s vazbou na významné městské objekty – zámek a kostel. V souvislosti s novou koncepcí využití ploch se počítá s redukcí parkovacích stání a navrácením historických soch na náměstí. Alej na náměstí bude obnovena vhodným druhem stromu s celoročním efektem a zároveň s ohledem na městské prostředí. Náměstí bude oživeno řadou barevných záhonů s trvalkami a letničkami doplněných posezením.

Okolo pomníku osvoboditelům vzniknou nové zpevněné plochy a zároveň i okrasný záhon, který podtrhne jeho význam. Stromy v mlatové ploše nesou symbolický význam odkazující na historii města a vytváří vhodné pozadí pomníku a také příjemné přistínění pobytové plochy s lavičkami.