Projekce • Realizace • Město

Sadové úpravy v ulici za obecním úřadem v Tasově

Předmět realizace

Odstranění dřevin, výsadba nových dřevin, založení květnaté louky

Lokace

Tasov

Cílem tohoto projektu bylo nejen zvýšit estetickou hodnotu ploch, ale také přispět k ekologické rozmanitosti okolí.

Plocha č.1: Zde bylo hlavním cílem nahradit ovocné dřeviny, které byly ve zhoršeném zdravotním stavu a bylo nutné je odstranit. Místo jsme nenechali prázdné a rozhodli jsme se do návrhu zahrnout výsadbu stromořadí okrasných listnatých dřevin.

Plocha č.2: U této plochy jsme se zaměřili především na vytvoření zajímavého pobytového místa a také na zvýšení biodiverzity v obci. Navrhli jsme tedy vytvoření odpočinkové zóny v centru obce s chodníčkem, okrasnými výsadbami kvetoucích a smíšených záhonů a s několika listnatými stromy. Plochu jsme doplnili o lavičky a lavice se stoly a pro podporu biodiverzity jsme zde umístili i mokřadní biotop, který slouží k zasakování vody ze střechy přilehlého objektu.

Celý projekt jsme následně i realizovali.