Projekce • Realizace • Následná péče • Město

Sadové úpravy vybraných ploch

Předmět realizace

Sadové úpravy vybraných ploch

Lokace

Strážnice

Hlavním záměrem tohoto projektu bylo obnovit veřejnou zeleň tak, aby plnila nejen funkci rekreační a estetickou, ale také funkci ekologickou.

V daném území buďto zeleň úplně chyběla nebo byla ve zhoršeném zdravotním stavu. V rámci realizace jsme část zeleně buďto odstranili nebo ji prořezali. Součástí byla také výsadba nových stromů, keřů, trvalek a založení travnatých ploch.

Rovněž jsme provedli instalaci jednoduchého mobiliáře - konkrétně laviček, stojanu na kola a odpadkového koše.