Realizace • Město

Sadové úpravy ve městě Hluk

Předmět realizace

Sadové úpravy

Lokace

Hluk

Výsadbou mladých listnatých stromů a kvetoucích keřů dojde k posílení ekologické stability a zvýšení pestrosti porostů. Díky navržení nové komunikaci se umožnilo částečné zprůchodnění plochy.

Hlavním přínosem zrealizovaného projektu je obnova zeleně tak, aby plnila nejen funkci rekreační a estetickou, ale také funkci
ekologickou.