Projekce • Realizace • Následná péče • Město

Sadové úpravy v obci Hrubá Vrbka

Předmět realizace

Sadové úpravy

Lokace

Hrubá Vrbka

Cílem tohoto projektu bylo navržení sadových úprav na 5 veřejných plochách v obci, zaměřující se především na obnovu zdraví a druhové složení zeleně. 

V průběhu realizace projektu bylo nutné odstranit 18 stromů, které byly nahrazeny domácími druhy dřevin. Na dotčené ploše bylo nově vysázeno 75 stromů, 1 107 keřů a 54 trvalek. Kromě toho byl založen i parkový trávník. 

Díky tomu došlo k výraznému posílení ekologické stability a biodiverzity v daném území.