Projekce • Realizace • Město

Sadové úpravy v obci Dolní Lhota

Předmět realizace

Obnova městské zeleně

Lokace

Dolní Lhota u Luhačovic

Předmětem projektu bylo zpracování realizační dokumentace ploch veřejné zeleně k výsadbě domácích druhů stromů, doplněnou keřovými a trvalkovými výsadbami s odpočinkovými plochami.

Hlavním přínosem projektu byla obnova zeleně tak, aby zeleň plnila nejen funkci rekreační a estetickou, ale také funkci ekologickou.

Díky výsadbě mladých listnatých stromů a keřů došlo k dlouhodobé stabilizaci území, posílení ekologická stabilita, zvýšení pestrosti porostů a posílení biodiverzity v území.