Projekce • Realizace • Následná péče • Město

Sadové úpravy ploch veřejné zeleně v obci Nová Lhota

Předmět realizace

Sadové úpravy ploch veřejné zeleně

Lokace

Nová Lhota

Cílem projektu byla revitalizace zeleně s důrazem na zajištění provozní bezpečnosti a plnění ekologické, rekreační i estetické funkce.

Během realizace proběhlo vysázení převážně domácích druhů dřevin, dále keřů s typickým vesnickým charakterem a keřů atraktivních pro hmyz. Celkem bylo vysázeno 23 stromů, 439 keřů a 803 dřevnatějších trvalek.

V rámci realizace byl nainstalován mobiliář v podobě laviček a odpadkových košů. Tyto prvky byly umístěny na propustný povrch z drceného kameniva.