Realizace • Město

Revitalizace zeleně v obci Kostelec u Holešova

Předmět realizace

Obnova městské zeleně

Lokace

Kostelec u Holešova

Cílem realizace projektu bylo obnovit veřejnou zeleň v řešeném území a zrealizovat navržené nové výsadby v kompozičně uceleném celku a zároveň v rámci možností usnadnit jejich následnou údržbu.