Projekce • Dotační poradenství • Město

Revitalizace zeleně v obci Hrubá Vrbka

Předmět realizace

Výsadba stromů a keřů, revitalizace veřejného prostoru

Lokace

Hrubá Vrbka

Ideová studie revitalizace veřejných prostranství v obci řeší koncepci zeleně, doplnění odpočinkových ploch a hřišť a obnovu a doplnění prvků mobiliáře.

Plochy zeleně v jedinečné horňácké obci jsou navrženy tak, aby sjednotily a podtrhly typický ráz obce, která je unikátně zachovalým urbanistickým dílem. Celkový obraz je doplněn navrženým jednotným mobiliářem.

V centrální části a v ulici směrem ke Kuželovu je navrženo doplnění zeleně ve formě alejí s podrostem nízkých keřů, které zároveň vymezí prostor předzahrádek. Zdůrazněna a upravena je plocha kolem památníku, v centrálním prostoru u obecního úřadu je doplněno multifunkční hřiště, které bude sloužit zároveň jako prostor pro setkávání generací a celá plocha je doplněna jednoduchým mobiliářem.

V prostoru před monastirem, který je významným turistickým cílem, je navržen parčík s jednoduchou pobytovou travnatou plochou, chodníčkem a posezením. Od silnice je parčík oddělen alejí, vnitřní prostor je doplněn kvetoucímu výsadbami. Před monastirem je vysazen mohutný strom s kvetoucí podsadbou a vzniká zde důstojný předprostor s posezením

Prováděcí projekt byl zpracován na centrální část a parčík u monastiru. Zabýval se především regenerací zeleně - kácením, pěstebními opatřeními a výsadbami. V prostoru parčíku byly doplněny zpevněné plochy a mobiliář. Podoba návrhu vycházela z historického obrazu a vazeb řešených ploch a zohlednila a podtrhla charakter a význam jedinečného urbanistického celku.