Realizace • Město

Revitalizace zámeckého parku Doloplazy

Předmět realizace

Obnova zámeckého parku

Lokace

Doloplazy

Hlavním smyslem realizací projektu byla komplexní obnova zámeckého parku Doloplazy, který se nachází v intravilánu obce okolo budovy zámku s hospodářskými budovami. Součástí zájmového území je také plocha veřejné zeleně vedle prodejny potravin, která se zámeckým parkem bezprostředně sousedí. 

Revitalizované plochy slouží hlavně jako odpočinkové prostory. Projekt je zaměřen na revitalizaci významné sídelní zeleně s důrazem na použití domácích a dlouhověkých druhů dřevin (obnova významných solitér, alejí a skupin stromů). S ohledem na zachování charakteru památkově chráněného objektu byly
použity také nepůvodní dřeviny.