Projekce • Dotační poradenství • Voda

Revitalizace říční nivy v Březnici

Předmět realizace

Navržení soustavy vodních tůní

Lokace

Březnice

Předmětem projektové dokumentace je revitalizace široké potoční nivy v k. ú. obce Březnice.

Cílem řešení je zvýšení ekologické hodnoty území, a proto zde byla navržena soustava vodních tůní, která bude propojena s vodním tokem a doplněna o druhově vhodnou výsadbu dřevin a vlhkomilnou louku.

Spolupráce: Ing. Jan Horký