Projekce • Realizace • Město

Revitalizace lázeňského areálu v Ostrožské Nové Vsi

Předmět realizace

Obnova zeleně

Lokace

Ostrožská Nová Ves

Hlavním přínosem projektu je obnova zeleně tak, aby byla zajištěna provozní bezpečnost v území a aby zeleň plnila nejen funkci rekreační a estetickou, ale také funkci ekologickou. Díky výsadbě mladých dřevin dojde k dlouhodobé stabilizaci území, posílí se ekologická stabilita, zvýší se pestrost porostů a tím i prostor pro posílení biodiverzity v území.

Při realizaci projektu bylo nutné pokácet dřeviny ve velmi špatném zdravotním stavu a s narušenou statikou. Doplnily se části kosterních dřevin, keřů a provedlo se založení parkového trávníku výsevem. Součástí realizace bylo i zhotovení propustného štěrkovaného chodníčku do neviditelného
obrubníku, který zpřístupnil dosud nevyužívanou část území. V areálu se také založil nový mobiliář jehož součástí byl i altán, lavičky, odpadkové koše, potřebné stojany na kola apod.