REKONSTRUKCE LESOPARKU

Zlínský kraj - Starý lesopark z roku 1930 je prostorem se specifickým genius loci.

Dramaticky klesající terén starých strží s letitým lesem se rozprostírá na většině původní rozlohy pozemku. V horní části lesoparku se pak nacházejí původní komponované části, které procházejí kompletní rekonstrukcí. V průběhu rekonstrukce lesoparku se postupně odkrývají staré vrstvy parku – síť cest a cestiček z drobných žulových kostek, základy drobných staveb a vodních prvků.