Projekce • Dotační poradenství • Krajina • Voda

Regenerace lokálního biocentra v Břestku

Předmět realizace

Regenerace krajinné zeleně, založení drobných vodních prvků

Lokace

Břestek

Předmětem řešení projektu je obnova a regenerace lokálního biocentra, zejména pak jeho porostů (prosvětlení, odstranění invazních dřevin, nové výsadby domácích druhů dřevin a krajových odrůd ovocných stromů apod.)

Řešené území zahrnuje celkem 24 ploch, které budou doplněny o druhově vhodné výsadby dřevin – domácích druhů listnatých stromů a keřů.

Důležitou součástí je také vznik několika mělkých a v některých případech až periodicky vysýchavých tůní. Ty se budou nacházet buď v porostech, nebo na jejich okrajích.