Realizace • Následná péče • Krajina

Obnova sadů a pastvin

Předmět realizace

Obnova sadů a pastvin

Lokace

Velká nad Veličkou

Realizace zahrnovala odstranění rozsáhlých ploch křovin s ponecháním rozptýlených solitérních dřevin či skupin keřů na dlouhodobě neobhospodařovaných pozemcích. Dále mýcení porostů s odklízením a likvidací, odstranění náletů a solitérů. To vše na ploše o rozloze 12, 9 ha.

Po těchto úpravách byla realizována liniová výsadba stromů.