Realizace • Následná péče • Město

Obnova liniové zeleně v ulici Hlucké a Nivnické

Předmět realizace

Obnova liniové zeleně v ulici Hlucké a Nivnické

Lokace

Dolní Němčí

Realizace obsahovala výsadbu několika nových stromů, které nejen perfektně dotváří pouliční prostor, ale také mají kladný vliv na životní prostředí a úroveň života.