Realizace • Krajina

Obnova krajinných struktur Dolní Němčí

Předmět realizace

Doplnění liniových krajinných prvků

Lokace

Dolní Němčí

Realizací projektu je prostřednictvím rozrůznění krajinné mozaiky přispět ke zlepšení podmínek pro výskyt volně žijících živočichů, zvýšení ekologické stability krajiny a retence srážkových vod.