Realizace • Město

Mateřská škola Buchlovice

Předmět realizace

Realizace školní zahrady

Lokace

Buchlovice

Zahrada pro nás, my pro zahradu

Cílem projektu zahrady mateřské školy v Buchlovicích bylo využití zahrady jako přírodní učebny, dále místem pro setkávání se s živou i neživou přírodou a také komunitní místo pro společné akce rodičů dětí a jejich sourozenců.

Pří realizaci zahrady mateřské školky se kladl důraz na prvky pro rozvoj dětí ve všech směrech. Prvky environmentální výchovy v mateřské škole umožní dětem osobní zkušenost s přírodou, kterou mohou zažívat všemi smysly. Mimo herních prvky a užitkovou zahrádku, byla cílem realizace zahrady také výsadbu dřevin - stromů, keřů.