Projekce • Město • Voda

Lužice - revitalizace lokality Ploštiny postižené tornádem

Předmět realizace

Revitalizace plochy v těsné blízkosti obce, které byly zničeny tornádem.

Lokace

Lužice

Nově navržený lesopark bude kvalitním a reprezentativním zázemím v blízkosti obce, který nabídne možnost odpočinku a relaxace v přírodním prostředí. Vznikne moderní veřejný prostor s širokou nabídkou aktivit, jednoduchým a funkčním trasováním pěšin a mobiliářem, doplněný o nově založené prvky zeleně. Celkový charakter území i jednotlivých prvků bude přírodě blízký s maximálním využitím přírodních, ideálně místních materiálů. Návrh vytváří základní okružní pěší trasu, která zajišťuje pohodlný průchod územím a navázání na okolí, především propojení na cyklostezku v severní a severozápadní části a propojení k volnočasovému areálu kolem Lužáku. V centrální části vznikne přírodní vodní plocha, která bude směrem k jihu přecházet do soustavy tůněk a mokřadů. Celý vodní systém bude propojen s rybníky v severní části, přepadem pak s Lužákem. Na vodní a mokřadní plochy navazuje louka, která je doplněna mobiliářem, z její jižní strany se nachází centrum aktivit a zábavy - přírodní dětské hřiště a pumptrack. Celkový návrh doplňují jednotlivá pobytová centra s různou náplní, která jsou doplněna mobiliářem tak, aby lesopark nabízel různé vhodné možnosti trávení volného času. Celkové řešení je doplněno zelení, jak stromy ve formě alejí - především podél odlehčovacího kanálu, solitérů nebo skupin, tak keřovými skupinami a podrosty v exponovaných místech. Od obytné zóny je rekreační území odděleno hustší výsadbou nového „háje“, část plochy v blízkosti zahrádek bude tvořena ovocným sadem. Současně budou na příjezdu do území v blízkosti zahrádek vytvořena parkovací stání se zasakovacím povrchem.