KOUPALIŠTĚ ZELENÁ ŽABA

TRENČIANSKÉ TEPLICE - architekt: BOHUSLAV FUCHS 1935-1937

Komplex termálního koupaliště je organicky ztvárněná funkcionalistická stavba s citlivým vztahem k okolní přírodě. Jeho umístění do vyšší polohy jižně exponovaného svahu zajišťuje delší využití slunečního svitu pro návštěvníky areálu. Kombinace čisté architektury v kontrastu s lesním porostem vytváří unikátní podmínky pro rekreaci. Obnova termálního koupaliště Zelená žaba se řadí mezi nejnáročnější projekty. Genius loci, funkcionalistická architektura a přírodní poměry jasně stanovují limity i technologie, které mohou být použity při rekonstrukci areálu. Při provádění díla jsme se museli vypořádat s vývěry pramenité vody, s nestabilním skalním podložím i se starými lesními porosty. Sadové úpravy respektují původní stav z 30. let 20. století a jsou doplněny o vycházkový okruh na skále s vodopádem, saunový svět v lesním porostu nebo VIP zónu na skalní terase.