Projekce • Město

Konverze bývalého zemědělského areálu na veřejný městský park

Předmět realizace

Konverze bývalého zemědělského areálu na veřejný městský park

Lokace

Hluk

U studie jsme kladli důraz na to, aby byl nový park v centru města dobře přístupný a stal se klidným odpočinkovým místem pro všechny věkové skupiny, ale také vhodným místem pro různé aktivity. Zároveň jsme přistoupili k místu s respektem k jeho historii, zachovali původní rozložení prostoru a v náznaku připomněli ikonickou původní vstupní bránu.


Historie statku sahá až na přelom 17. a 18. století, kdy vznikl jako panský statek Liechtensteinů. Postupně pak prošel celou řadou stavebních úprav a v roce 1995 se podařilo městu získat statek do vlastnictví. To se po různých záměrech přiklonilo k úplné demolici budov, která aktuálně probíhá. 


Ve studii jsme park rozdělili na dvě části a to na část klidnější, která bude vhodná zejména na pikniky a možnosti klidného posezení na lavicích, a část aktivnější, do které neodmyslitelně patří malé dětské hřiště a workoutové prvky, ale i příjemné posezení u kavárny a vodní fontány s navazující komunitní zahradou. Tu budou moci využívat školáci nedaleké ZŠ a klienti charitního domu. Důležitou roli hrálo i navržení pěších tras, které umožní snadný průchod v návaznosti na okolí, kde se nachází veškerá občanská vybavenost. Dle požadavků investora bylo navrženo i nové dvouřadé parkoviště.


Mimo rekreační potenciál park rozvíjí i potenciál ekologický. Pro efektivnější zadržování dešťové vody budou implementovány prvky modrozelené infrastruktury. Tam, kde to lze, bude srážková voda ze zpevněných ploch buď zasakována na místě nebo sváděna do travnatých ploch.


V celém parku budou vysázeny ovocné a listnaté stromy, smíšené kvetoucí záhony a zároveň budou ponechány i volnější travnaté plochy.