Realizace • Následná péče • Město

Domov pro seniory

Předmět realizace

Projekce a realizace zahrady pro seniory

Lokace

Rožnov pod Radhoštěm

Revitalizace zahrady v Domově pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm. Vytvořily se čtyři specifické zóny (pohybová, reminiscenční, relaxační a pocitová), které budou využívány pro již zavedené terapie, odpočinek, setkávání s blízkými a další akce seniorů. Při realizaci se prováděli terénní úpravy celé zahrady, výsadba a instalace mobiliáře (posilovací prvky, lavičky, pergola, vyvýšené dřevěné záhony a herní prvky).