VEŘEJNÝ PROSTOR V OBCI ZLECHOV

Studie veřejného prostoru

Cílem studie je vytvořit veřejný prostor zaměřený na všechny věkové skupiny, které by se zde mohly setkávat a trávit volný čas, prostor pro každodenní aktivní i pasivní rekreaci. Řešené území je členěno na několik volně propojených funkčních částí.

Hlavní pobytová a rekreační část je tvořena dětským hřištěm s částí pro menší a pro větší děti, pobytovou loučkou a místem setkávání - skupinkou laviček pod vzrostlým stromem.

Druhá část je věnována posílení ekologické stability území, podpoře vzniku nových biotopů a v neposlední řadě i kontaktu obyvatel s přírodou. Jde o květnatou louku, která volně přechází do revitalizované břehové části s přirozeným břehovým porostem. Součástí této plochy je drobné posezení pod kvetoucím stromem, které je zpřístupněno kamennou zatravněnou dlažbou. Zpřístupnění potoka a kontakt s vodou je zajištěn kamenným schodištěm v břehu potoka.