VEŘEJNÁ ZELEŇ - MĚSTO STRÁŽNICE

ZLÍNSKÝ KRAJ 2014

Plochy veřejné zeleně jsou nedílnou součástí městské scény, pomáhají dotvářet uliční prostor a jsou hlavními nositeli kvalit příjemného života ve městě. Svým charakterem mohou udávat místu i celému městu jedinečnost a ráz. Plochy realizované zeleně citlivě reagují na stávající historické objekty a vytvářejí příjemné spojení nízkopodlažní zástavby venkovského charakteru se slováckými tradicemi a výsadbami v moderním duchu.
Výrazným sjednocujícím prvkem objevujícím se v celém městě jsou výsadby kvetoucích stromů.​Stromy, keře a trvalky nesou výraznou symboliku spjatou s místem samotným.