REKONSTRUKCE LESOPARKU

Realizace veřejné zeleně starého lesopark z roku 1930.

Dramaticky klesající terén starých strží s letitým lesem se rozprostírá na většině původní rozlohy pozemku. V horní části lesoparku se pak nacházejí původní komponované části, které prošly kompletní rekonstrukcí. V průběhu realizace lesoparku se postupně odkryly staré vrstvy parku – síť cest a cestiček z drobných žulových kostek, základy drobných staveb a vodních prvků.