VEŘEJNÁ ZELEŇ - MĚSTO KUNOVICE

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR KUNOVICE 2013/2015

Sadové úpravy řeší nádvoří a nejbližší okolí Podnikatelského inkubátoru v Kunovicích. Prostor je dotvářen vzrostlými stromy, keřovými skupinami, půdopokryvnými rostlinami, kombinací trvalek a okrasných trav. Jednotícím prvkem jsou souvislé travnaté plochy. Sadové úpravy objektu se významně podílí na celkovém architektonicko-urbanistickém řešení objektu a reprezentativnosti plochy. Plochy výsadeb - keřových skupin, trvalkových záhonů, ploch trávníků a výsadby solitérních stromů hrají nezastupitelnou úlohu v celkovém působení areálu.