MATEŘSKÁ ŠKOLA OŘECHOV

Dětský sen uprostřed přírody

Zahrada mateřské školky je v souladu s principy přírodních zahrad, se zřetelem na rozvoj dětí ve všech směrech. Prvky environmentální výchovy v mateřské škole umožní dětem osobní zkušenost s přírodou, kterou mohou zažívat všemi smysly. Mimo herních prvky byla cílem realizace zahrady také výsadbu dřevin - stromů, keřů.