MATEŘSKÁ ŠKOLA BUCHLOVICE

Zahrada pro nás, my pro zahradu

Pří realizaci zahrady mateřské školky se kladl důraz na prvky pro rozvoj dětí ve všech směrech. Prvky environmentální výchovy v mateřské škole umožní dětem osobní zkušenost s přírodou, kterou mohou zažívat všemi smysly. Mimo herních prvky a užitkovou zahrádku, byla cílem realizace zahrady také výsadbu dřevin - stromů, keřů.