ZELEŇ KRUHOVÝCH OBJEZDŮ

UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2012-2015

Zeleň kruhových objezdů je specifickým typem veřejné zeleně, který leží často na okraji zájmu, přesto však má svoji nezastupitelnou roli. Vnáší barevnost a pohyb do převážně zpevněných ploch, má částečně vliv na omezení prašnosti prostoru a zlepšení mikroklimatu a pozitivně působí na psychiku. Precizní provedení výsadeb se odráží v nižší náročnosti na údržbu, bohatém kvetení trvalek a v celkovém obrazu výsadeb.