REKONSTRUKCE LESOPARKU

Zlínský kraj - Starý lesopark z roku 1930

Dramaticky klesající terén starých strží s letitým lesem se rozprostírá na většině původní rozlohy pozemku. V průběhu rekonstrukce lesoparku se vytvářela síť cest a cestiček z drobných žulových kostek, řada vodních prvků a v neposlední řadě výsadba.